Utbildning / Våra utbildningar

Vi utbildar det Ni efterfrågar!

TCC är certifierade utbildningsanordnare med över 170 godkända utbildningsplaner samt en bred kompetens inom dessa utbildningar.

Våra lärare/examinatorer är alla godkända utbildare inom respektive område. För er som är verksamma inom infrastruktur/spårentreprenad utbildar vi i enlighet med Trafikverkets regler.

Ett urval av våra utbildningar:

  • Grund-, repetitionsutbildningar och fortbildningar
  • Förarbeviset (förare växling huvudspår) och kompletterande intyget
  • Förare – spärrfärd och tågfärd
  • TSM/Förare växling sidospår och huvudspår
  • TSM spärrfärd
  • ERTMS nivå 2 och 3
  • Lastsäkringar, funktionskontroller & funktionsbeskrivningar
  • Utredare och faktainsamlare
  • Norsk konverteringsutbildning för svenska lokförare och tvärtom
  • Spetskompetens inom järnvägens regelverk

Vi har idag ett mycket stort antal utbildningar. Här nedan kan du läsa om de som för tillfället är mest aktuella och som startar fortlöpande.

När ni har personal som behöver utbildning eller fortbildning kommer våra lärare till er!

 

För förfrågningar, offert och anmälan, kontakta Alicia Johansson, alicia.johansson@tcc.se eller ring på 010-682 32 06

Våra utbildningar

23 starter på 4 platser
Vistelse i spår

Utbildning Vistelse i spår För att få vistas i eller nära spårområde krävs Vistelse i spår-behörighet. Detta gäller Jerhusen såväl som Tr...

Läs mer eller skicka anmälan ⟶

Löpande start och flexibel plats
Råd och skydd

För mer information om utbildningen, kontakta Alicia Johansson via e-post, alicia.johansson@tcc.se eller via telefon, +46(0)10-682 32 06.

Skicka e-post till Alicia ⟶

Löpande start och flexibel plats
Examination

För mer information om utbildningen, kontakta Alicia Johansson via e-post, alicia.johansson@tcc.se eller via telefon, +46(0)10-682 32 06.

Skicka e-post till Alicia ⟶

Löpande start och flexibel plats
Lastsäkring och funktionskontroll

  Grundläggande Lastsäkring Grunderna för lastning av järnvägsvagnar. Användning av vagn, lastkapacitet, lastens dimensioner, lastningss...

Läs mer om utbildningen ⟶

Löpande start och flexibel plats
Förare spärrfärd och tågfärd

För mer information om utbildningen, kontakta Alicia Johansson via e-post, alicia.johansson@tcc.se eller via telefon, +46(0)10-682 32 06.

Skicka e-post till Alicia ⟶

Löpande start och flexibel plats
Förarbevis, Förare växling huvudspår

Kursen leder till grundläggande teoretisk färdighet att framföra järnvägsfordon som förare och ansvara för trafiksäkerheten som tillsyningsman...

Läs mer om utbildningen ⟶

Löpande start och flexibel plats
ATC för förare

För mer information om utbildningen, kontakta Alicia Johansson via e-post, alicia.johansson@tcc.se eller via telefon, +46(0)10-682 32 06.

Skicka e-post till Alicia ⟶

Löpande start och flexibel plats
Tillsyningsman vid växling och spärrfärd

För mer information om utbildningen, kontakta Alicia Johansson via e-post, alicia.johansson@tcc.se eller via telefon, +46(0)10-682 32 06.

Skicka e-post till Alicia ⟶

Löpande start och flexibel plats
Skydds- och säkerhetsplanerare

För mer information om utbildningen, kontakta Alicia Johansson via e-post, alicia.johansson@tcc.se eller via telefon, +46(0)10-682 32 06.

Skicka e-post till Alicia ⟶

Löpande start och flexibel plats
Skydds- och säkerhetsledare

För mer information om utbildningen, kontakta Alicia Johansson via e-post, alicia.johansson@tcc.se eller via telefon, +46(0)10-682 32 06.

Skicka e-post till Alicia ⟶

Löpande start och flexibel plats
Tillsyningsman vid A-,L-,E-skydd samt vägvakt

För mer information om utbildningen, kontakta Alicia Johansson via e-post, alicia.johansson@tcc.se eller via telefon, +46(0)10-682 32 06.

Skicka e-post till Alicia ⟶