Policys / Cookies och GDPR

Cookies och GDPR

Om cookies

De flesta webbplatser använder sig av olika "cookies" och så även vi. De "cookies" vi använder är för att kunna förstå och analysera hur besökare använder vår webbplats. Vi använder därför verktyget Google Analytics vilket placerar några få "cookies" på din dator.

De "cookies" som Google Analytics använder för tcc.se är:

 • _ga - samlar in information om besökaren, vilka sidor som besöks hur länge, hur besökaren hittade till sidan, och om besökaren varit här förut. Cookien sparas i två år.
 • _gid - samlar in information från besökaren om besökaren och används för att skilja på olika användare. Cookien sparas i 24 timmar.
 • _gat - används för att begränsa antalet förfrågningar som skickas under en begränsad tid. Cookien sparas i 10 minuter.

Den information som Google Analytics cookies genererar lagras på servrar hos Google, din IP-adress anonymiseras. Googles funktioner för att lagra data, sätta cookies för remarketing och Googles Advertising Reporting Features är aktiverade. Vi använder dessa cookies för att bättre förstå hur webbplatsen används så att vi kan förbättra den och i marknadsföringssyfte. All denna information kan Google överföra till en tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall då en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Utöver detta använder vi två "cookies" som har med vår funktionalitet att göra. Dessa är:

 • PHPSESSID - detta är en funktions-"cookie" som försvinner direkt efter att du lämnat och stängt tcc.se
 • hasConsent - en "cookie" som sparar ditt svar gällande "cookies". Denna försvinner automatiskt efter ett år.

 

Vill du inte att dina besök ska synas statistiken?
Om du inte vill att dina besök ska visas i statistiken för TCC så kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Tillägget hämtar du från Google (informationen är på engelska).

TCCs åtagande avseende hantering av personuppgifter (GDPR)

Hos TCC respekterar vi individers integritet och vikten av att skydda de personuppgifter som anförtrotts oss av våra kunder, våra Medarbetare och andra parter. Det är vårt ansvar att – på ett relevant och lämpligt sätt – behandla och skydda alla personuppgifter i enlighet med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen

Huvudprinciperna för att skydda personuppgifter som behandlas hos TCC är följande:

 • vi är transparenta med hur vi efterlever gällande dataskyddslagstiftning och begränsar insamlingen och behandlingen av personuppgifter. Vi samlar in, lagrar eller behandlar personuppgifter på annat sätt enbart när det är nödvändigt. Att begränsa insamlingen och behandlingen av personuppgifter är det bästa sättet att minska risken för att överträda dataskyddsreglerna;
 • vi behandlar personuppgifter och känsliga personuppgifter endast om behandlingen har en tydlig legal grund
 • vi registrerar så få personuppgifter som är praktiskt möjligt för att uppnå ändamålet för vald tjänst hos TCC
 • vi informerar individerna om vilka personuppgifter vi samlar in och hur uppgifterna kommer att användas
 • vi lagrar personuppgifter på ett säkert sätt. Försiktighetsåtgärder ska vidtas för att skydda personuppgifter
 • vi lagrar personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för att uppfylla det på förhand definierade ändamål för vilket de samlades in eller kraven i svensk lag
 • om det är troligt att vår behandling av personuppgifter kan utgöra en hög risk för individers friheter och rättigheter kommer vi att genomföra en kvalitets och säkerhetsbedömning och, om så krävs, genomföra säkerhetsåtgärder
 • våra system och processer stödjer skydd för personuppgifter.
 • vi dokumenterar att våra system och processer fungerar som avsett; och
 • vid anlitande av personuppgiftsbiträden förpliktigas personuppgiftsbiträdet genom avtal, att skydda personuppgifterna.