• 2020-11-05 13:48
  • Mathilda Idhult

TCC står för säkerhet, erfarenhet och kompetens!

 

TCC Holding AB är ett privat och oberoende företag som främst arbetar inom transportsektor järnväg. Företaget etablerades våren 2000 och är idag verksam inom området utbildning (grundutbildningar, fortbildning, uppföljning, kompletterande utbildningar mm), urvalstester järnväg, samt lastsäkringar och specialkompetens inom järnvägens regelverk.  I företaget finns mycket stor erfarenhet och bred kompetens inom ovanstående områden.

 

TCC har över 170 befintliga utbildningsplaner, godkända och certifierade av Transportstyrelsen, och har även möjlighet att utforma nya utbildningsplaner efter kunders önskemål och behov.

 

TCC har toppmoderna simulatorer som används vid t ex fortbildning, grundutbildning samt åkandeuppföljning.

 

Andra exempel på våra utbildningar:

  • Vistelse i Spår
  • Skydds- och säkerhetsledare
  • Skydds- och säkerhetsplanerare
  • TSM A, E och L-skydd
  • TSM Spärrfärd
  • HTSM
  • ATC- och ERTMS-utbildningar

 

När ni har personal som behöver utbildning eller fortbildning kommer våra lärare till er!

 

För förfrågningar, offert och anmälan, kontakta Johnny Lüppert, johnny@tcc.se eller ring på 070-366 65 11