Utbildning / Våra utbildningar / Förarbevis, Förare växling huvudspår

Förarbevis, Förare växling huvudspår

Kursen leder till grundläggande teoretisk färdighet att framföra järnvägsfordon som förare och ansvara för trafiksäkerheten som tillsyningsman vid växling huvudspår. Efterföljande praktik och examination krävs

Innehåll

Tid

1.      Lokförarens arbete, arbetsmiljön, lokförarens roll och ansvar inom järnvägsdriften, de yrkesmässiga och personrelaterade kraven på en lokförare

2.      Järnvägsteknik, inbegripet säkerhets principer som ligger till grund för driftsbestämmelserna

3.      Grundläggande principer för järnvägsinfrastruktur

4.      Grundläggande principer för driftkommunikation

5.      Tåg, deras sammansättning och tekniska krav på dragfordon, gods- och personvagnar och rullande materiel av annat slag

6.      Risker som är förbundna med järnvägstrafik i allmänhet

7.      Grundläggande fysiska principer

 

Summa:

 10 tim

 11 tim

 33 tim

 11 tim

 33 tim

 11 tim

 11 tim

 

  120 tim

 

Villkor för deltagande

Grundläggande krav

3 § För att uppfylla det grundläggande kravet på utbildning för lokförarbevis som anges i 2 kap. 2 § första stycket 2 i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare krävs att den sökande har slutfört kurser vid ett nationellt program i gymnasieskolan med lägst betyget E i ämnena:

  1. svenska 1 eller svenska som andraspråk 1,
  2. matematik 1a, 1b eller 1c, och
  3. engelska 5.

Det grundläggande kravet på utbildning kan även uppfyllas genom godkänt resultat vid annan utbildning som är likvärdig med den som avses i första stycket.

Uppfylla gällande hälsokrav.

Urval

Psykologiskt urvalstest genomförd av psykolog med tillstånd av Transportstyrelsen

Information

Har du några frågor eller funderingar?
Kontakta Alicia Johansson
alicia.johansson@tcc.se +46(0)10-682 32 06