Utbildning / Våra utbildningar / Vistelse i spår

Vistelse i spår

För att få vistas i eller nära spårområde krävs Vistelse i spår-behörighet. Detta gäller Jerhusen såväl som Trafikverkets infrastruktur. Denna utbildning motsvarar Att enskilt vistas i spår / BASÄVISTA som utförs enligt Trafikverkets Kompetenskravspecifikation.

Har du frågor om utbildningen, kontakta oss på:
utbildning@tcc.se

Utbildning Vistelse i spår

För att få vistas i eller nära spårområde krävs Vistelse i spår-behörighet. Detta gäller Jerhusen såväl som Trafikverkets infrastruktur. Denna utbildning motsvarar Att enskilt vistas i spår / BASÄVISTA som utförs enligt Trafikverkets Kompetenskravspecifikation.

Har du frågor om utbildningen, kontakta oss på:
utbildning@tcc.se

Utbildningens utformning

TCC's Vistas i Spår-utbildning är upplagd som en så kallad ”blended learning”. De moment som ingår i utbildningen är en del iform av "digitala inslag", en teoretisk utbildningsdel, samt en praktikdel ute i verkligheten. Praktik är den del av utbildningen där teorin möter verkligheten och ger praktisk erfarenhet. Vi ser alltid till att ha möjligheter att genomföra den praktiska kravställda delen i en väl anpassad järnvägsmiljö på samtliga utbildningsorter.

Utbildningen följer TDOK 2020:0218. Normtid 12 timmar.

"Vistelse i Spår” är det som Trafikverket kallar ”Att enskilt vistas i spår” / "BASÄVISTA alltså ger dessa utbildningar samma behörighet. Våra utbildare är upptagna hos Trafikverket och därmed godkända utbildare.

Grundutbildningen är giltig i tre år.

Vid behov (det rekommenderas) kan man enkelt göra en årlig uppdatering av utbildningen i form av en webbutbildning.

Repetitionsutbildningar kan införskaffas i mängdpaket och för detta kan man maila till:
utbildning@tcc.se

Krav för godkännande

För att godkännas på kursen behöver kursdeltagaren genomföra samtliga kursmomenten. Kursen genomförs och avslutas med ett kunskapsprov.

Utbildningen innefattar en teoretisk del som återkopplas till den interaktiva kursen samt praktiska moment i spårmiljö som avslutas med ytterligare ett kunskapsprov. För ett godkänt resultat i den praktiska kunskapskontrollen, ska deltagarna ha genomgått alla delmoment med godkänt resultat.

För att godkännas på kursen behöver kursdeltagaren genomföra samtliga kursmomenten. Kursen genomförs och avslutas med ett kunskapsprov.
Utbildningen innefattar en teoretisk del samt praktiska moment i spårmiljö som avslutas med ett kunskapsprov. För ett godkänt resultat i den praktiska kunskapskontrollen, ska deltagarna ha genomgått alla delmoment med godkänt resultat.

Användaren väljer ort och kurstillfälle i samband med anmälan.

”Ledsagning” är en utbildning som endast gäller på Jernhusens spårområde och är en påbyggnadsutbildning till Vistelse i Spår. Med Ledsagning kan man till exempel få ledsaga gäster i spårområde som saknar Vistelse i Spår. Fyll i eventuellt behov av Ledsagningsutbildning vid anmälan. Observera att det är endast Vistelse i Spår som bokas om man inte specificerar behovet av Ledsagning.

Vistelse i spår är en obligatorisk utbildning för att vistas på Trafikverkets och Jernhusens spåranläggningar.

Uppgifter vid anmälan

I samband med kursanmälan behöver vi följande för att kunna lägga upp en användare för e-learningen:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Födelsedata, dvs år, månad och dag
 • Om fakturan ställs till Jernhusen bolag ska du även ange AOMR/fastighetsnummer eller projektnummer i fältet för faktureringsadress.

Önskemål om andra datum eller orter kan skickas på mail. Vi kan hålla utbildningar efter kundspecifika önskemål. Detta gäller både Vistas i Spår och Ledsagarutbildningar.

För att säkra en plats på utbildningen ser vi gärna att ni bokar senast 14 dagar innan utbildningstillfället.

Önskemål om andra datum eller orter kan skickas till:
utbildning@tcc.se

Vi kan även hålla utbildningar efter kundspecifika önskemål vilket gäller både Vistas i Spår och Ledsagarutbildningar.

Vid färre än fem anmälda deltagare per tillfälle förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen. Boka gärna i god tid.

Anmälan är bindande!

Önskemål om andra datum eller orter kan skickas på mail. Vi kan hålla utbildningar efter kundspecifika önskemål. Detta gäller både Vistas i Spår och Ledsagarutbildningar (Tidigare benämning på ”Att enskilt vistas i spår” var BASÄVISTA på Trafikverksskolan)

 • Plats:Malmö
 • Datum:2024-08-05
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Göteborg
 • Datum:2024-08-07
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Stockholm
 • Datum:2024-08-14
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Västerås
 • Datum:2024-08-21
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Stockholm EXTRASTART
 • Datum:2024-08-26
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Stockholm
 • Datum:2024-08-28
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Malmö
 • Datum:2024-09-02
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Göteborg
 • Datum:2024-09-04
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Stockholm
 • Datum:2024-09-11
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Västerås
 • Datum:2024-09-18
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Stockholm
 • Datum:2024-09-25
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Malmö
 • Datum:2024-09-30
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Göteborg
 • Datum:2024-10-02
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Stockholm
 • Datum:2024-10-09
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Västerås
 • Datum:2024-10-23
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Malmö
 • Datum:2024-10-28
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Göteborg
 • Datum:2024-10-30
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Stockholm
 • Datum:2024-11-06
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Västerås
 • Datum:2024-11-20
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Malmö
 • Datum:2024-11-25
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Göteborg
 • Datum:2024-11-27
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Stockholm
 • Datum:2024-12-04
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900
 • Plats:Västerås
 • Datum:2024-12-18
 • Antal dagar:2 dagar
 • Pris:4900

Allmänt

Utbildningen fokuserar på olika mål och delmål. Att fastställa att varje deltagare uppnått rätt kompetens enligt målen sker med hjälp av de olika kunskaps- och färdighets- mätningar som ska genomföras. Kontroll av deltagarens kunskaper, förståelse, grundfärdigheter, beteende och attityd ska göras kontinuerligt genom hela utbildningen. Kontrollen sker genom observationer och skriftliga prov och ska dokumenteras av den som genomför aktuell utbildningsdel och sammanställas av utbildningsanordnaren.

Pedagogiska metoder och tider för utbildningen anpassas och väljs utifrån deltagarnas förkunskaper, erfarenheter och förutsättningar samt utifrån situationen i övrigt.

Följande nivåer för målen har använts

 • Kunskaper om och förståelse för
 • Kunskaper om och grundfärdigheter i
 • Attityd till

Kunskaper om och förståelse för innebär att deltagaren ska

 • ha grundläggande kunskaper i ämnet
 • kunna redogöra för innebörden i det han/hon lärt sig och även förstå hur det ska tillämpas
 • kunna dra slutsatser och kunna se samband mellan teori och praktik
 • kunna bedöma det egna arbetets utförande och konsekvenser av det
 • kunna följa, förstå och pröva det han/hon lärt sig

Kunskaper om och grundfärdighet i innebär att deltagaren ska

 • ha fördjupade kunskaper i ämnet
 • kunna foga samman information och kunskaper till helheter och handla utifrån det
 • kunna tillämpa sina kunskaper teoretiskt och praktiskt
 • kunna använda och uttrycka sina kunskaper och färdigheter i nya situationer
 • kunna utveckla sina kunskaper och färdigheter i olika situationer
 • kunna värdera och granska information och olika situationer som han/hon ställs inför
 • under överinseende av person med goda kunskaper och färdigheter i aktuellt moment kunna utföra en arbetsuppgift från början till slut på ett för säkerheten helt betryggande sätt.

Attitvd till innebär att deltagaren ska

 • uppvisa ett beteende och en attityd som säkerställer säkerhet och kvalitet.

Genom hela utbildningen ska den som genomför ett ämne kontrollera att deltagarna har ett sådant beteende och attityd till arbetet som förare att säkerhet och kvalitet prioriteras.

Innehåll:

 • Trafiksäkerhet - allmänt
 • Banan
 • Trafikeringssystem och ATC/ERTMS
 • Fordon och trafikverksamheter
 • Signaler, tavlor och skyltar
 • Vistelse och arbeten inom spårområde
 • Skydds och säkerhetsplanering
 • Tågvarning
 • Elsäkerhet TDOK 2016:0289
 • Fara och olycka
 • Tillämpningsövning (Praktik)

Behörighetskrav:

Generella hälsokrav för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner regleras i TDOK 2014:0230

 • God syn och hörsel
 • Kommunikation i svenska språket ska kunna ske i den omfattning som funktionen kräver.
 • Behörigheten kräver inte urvalstest

Information

 • Längd:2 dagar
 • Takt:100%
 • Form:Bunden
 • Plats:4 platser
 • Starter:23 starter

Har du några frågor eller funderingar?
Kontakta TCC Företagsutbildning
utbildning@tcc.se +46(0)76-102 14 02