• 2024-01-11 10:11
  • Martin Axelsson

TCC beviljas en helt ny Lokförarutbildning!

Den 11:e januari meddelade Myndigheten för Yrkeshögskolan sina beslut gällande framtida YH-utbildningar.

Myndigheten för Yrkeshögskolan gav oss fortsatt förtroende för våra Lokförarutbildningar i Göteborg och Hallsberg men man gav oss även förtroendet att starta en helt ny Lokförarutbildning!

Utbildningen har tre olika studieorter, Borlänge, Sundsvall och Umeå, det vill säga en helt unik utbildning inom området.

Första start för utbildningen på dessa orter sker i januari 2025. Redan i höst startar vi dock våra utbildningar i Hallsberg, Göteborg och Boden.