• 2023-11-29 11:20
  • Mathilda Idhult

Rekrytering och yrkespsykologiska bedömningar

Sedan 2002 har TCC haft ackrediterade psykologer för att kunna erbjuda sina kunder hjälp vid rekrytering och yrkespsykologiska bedömningar. TCC har utvecklat egna tester till hjälp vid kunders urvalsprocesser, dessa tester finns finns i många olika utföranden, beroende på yrkesgrupp.

Varför urvalstester?

Syftet med urvalet är att hitta sökande som har tillräckligt mycket av de förmågor som är avgörande för säkerheten inom järnvägssektorn. Urvalstester kan med fördel användas som ett screeninginstrument. Urvalet kan inledas med webbaserat förtest i varierande omfattning. Nästa steg är den yrkespsykologiska bedömningen. TCC har ett flertal psykologer med mångårig erfarenhet, varav samtliga är ackrediterade av Transportstyrelsen. I den yrkespsykologiska bedömningen ingår datorbaserade tester. Därefter följer en strukturerad intervju och återkoppling av testresultat.

 

För förfrågningar, offert och anmälan, kontakta Tina Fernerud Björklund, christina@tcc.se  
eller ring på 010-682 32 12