• 2021-01-19 12:47
  • Mathilda Idhult

Nya beviljanden från MYh!

En lycklig dag för TCC!

Efter en lång väntan så fick vi i dag äntligen beskedet från Myndigheten för Yrkeshögskolan!

Idag kom så beslutet från Myndigheten för Yrkeshögskolan om nya starter av lokförarutbildningar i Boden, Göteborg, Hallsberg och Nässjö. TCC har bedrivit utbildning sedan 20 år tillbaka och är mycket glada över ett fortsatt förtroende säger Johnny Lüppert, Verksamhetschef på TCC

TCC arbetar som underleverantör till Stiftelsen Yrkeshögskolan i Sverige, Bodens Kommun och Nässjö kommun.

 

Med tanke på de stora investeringar som planeras för spårbunden trafik gläds vi åt ytterligare ett beviljande att få bedriva en ny utbildning till Järnvägsprojektör.

Byggföretagen och Sveriges järnvägsentreprenörer har uttryckt oro för bristen på arbetskraft för att förverkliga målen i infrastrukturplanen. Norrlandskusten är Sveriges främsta tillväxtområde utanför storstadsområdena och därför känns det extra viktigt att kompetensförsäkra denna yrkesgrupp.