• 2023-08-14 09:58
  • Jenny Svanberg

 

FAQ - Frågor och svar lokförarutbildning: 

Är urvalstesterna svåra? Vad bör jag tänka på?


Urvalet genomförs i flera steg. Det finns inget som du kan öva på inför testerna. Har du tillräckligt mycket av de förmågor som är viktiga för säkerheten i lokförarjobbet har du inga större svårigheter att klara kraven. Det svåra är att du i samtliga delar av urvalet ska arbeta så fort du kan utan att slarva. Det gäller att du inte bli för stressad utan har förmågan att fokusera även i en pressad situation. Det är inte meningen att du ska hinna med samtliga uppgifter.

Tänk på att vara utvilad när du gör testerna och att du är i en lugn miljö!

 

Jag har inte fullständiga betyg eller betyg som är gamla - Kan jag komma in på utbildningen?

Ansökan kan göras med:

intyg med godkänt resultat har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.
motsvarande utländsk utbildning, och - avgångsbetyg från äldre nationell gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning.
Likvärdig utbildning är:


- Gymnasieexamen från gymnasieskolan
- Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan
- Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning
- Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning
- Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola
- Som urval till utbildningen görs yrkespsykologiska tester. Du behöver också ha ett godkänt läkarintyg samt ha grundläggande behörighet från gymnasiet


Betygen bifogas i ansökan du gör via webbanmälan.

Kan jag komma in på ett bra resultat på Högskoleprovet om jag inte är behörig?


Nej. Högskoleprov eller högskoleutbildningar ger ingen särskild prioritering.

Om jag redan har gjort ett urval och jobbar som t.ex tunnelbaneförare, måste jag göra om urvalet?

Om du redan har testats av TCC, för ett annat yrke eller en annan utbildning, kan du ibland tillgodoräkna dig delar av det urvalet. Vänd dig till TCC för ytterligare upplysningar.

Är det fysiskt tungt att vara lokförare?

Det finns en hel del arbetsmoment som kan vara fysiskt tunga. Ett vanligt vagnskoppel väger 35 kilo. Som nybörjare kan det vara jobbigt att hantera, men med rätt teknik och genom att använda de hjälpmedel som finns är det inga problem! 

Måste man kunna mycket om teknik eller ha gått en teknisk utbildning för att bli lokförare?

Du behöver inte ha gått någon teknisk utbildning för att bli lokförare. Den tekniska kunskap du behöver får du under utbildningen, antingen hos TCC eller hos den tågoperatör/järnvägsföretag som du börjar jobba hos. Att tänka och arbeta strukturerat och systematiskt följa anvisningar och scheman är mycket viktigt. Det är en fördel om du också är litet praktiskt lagd.

Vad gäller angående studiemedel?

Utbildningen omfattar 220 poäng fördelat på två eller tre terminer och är studiemedelsberättigade. Du ansöker hos CSN, läs mer på csn.se. Det går inte ansöka om studiemedel förrän du har blivit antagen och påbörjat din utbildning.

Kan ni hjälpa till med bostad på studieorten?

TCC har tyvärr inga bostäder på utbildningsorterna. Vänd dig till bostadsförmedlingen i respektive kommun. 

Kan jag få en anställning som lokförare efter utbildningen?

TCC: s lokförarutbildning är en yrkeshögskoleutbildning. Efter utbildningen får du söka anställning hos en tågoperatör/järnvägsföretag. Anställningen inleds med en företagsspecifik utbildning, då utgår det utbildningslön. Längden på utbildningen varierar beroende på hur mycket praktik du har gjort hos operatören under utbildningen och hur komplexa fordon och körning förtaget har. Kortaste utbildningen har företag som kör regionaltåg och den längsta internutbildningen har gods företagen.

Är det mycket pluggande i utbildningen?

Vissa moment innebär mycket pluggande. Det är ett omfattande regelverk som skall läsas och läras in.

Är det mycket praktik i utbildningen?

En stor del av utbildningen är praktik, så kallat Lärande I Arbete (LIA). Under praktiken är du ute och kör hos något järnvägsföretag tillsammans med en handledare. Du har samma schema som din handledare, vilket kan innebära tjänstgöring alla dagar, dygnet runt. Praktiken är en mycket viktig del av utbildningen. Det finns även praktiska inslag i några av teoriblocken, t ex fordonsteknik, där ingår studiebesök och praktikpass. Du måste bli godkänd på de teoretiska och praktiska avsnitten innan du får examensbeviset!

Vad kostar utbildningen?

Eftersom lokförarutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning är den kostnadsfri när det gäller självaste utbildningen. Däremot får du betala för ditt studiematerial och dina studieverktyg så som dator. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Du ansöker hos CSN (centrala studiemedelsnämnden). Du kan även ansöka om extra studielån om du t ex får ökade omkostnader för resor eller boende i samband med utbildningen, detta gäller främst LIA. Eftersom du inte är anställd av någon tågoperatör/ järnvägsföretag utgår ingen lön eller annan ersättning. Detta gäller hela utbildningen, både teori och praktikavsnitten.

Är kurslitteraturen dyr? Vad behöver jag för utsrustning?

Varje studerande är själv ansvarig för att ordna så att man har tillgång till en dator eller läsplatta under hela utbildningen.

I princip all kunskapskontroll görs genom digitala prov. När proven genomförs sker det i en programvara som låser ner den enhet där provet görs, och alla studerande är skyldiga att installera anvisade nedlåsningsprogram på den enhet som den studerande väljer att använda vid proven. Du kommer att få instruktioner om vilka program som ska installeras i samband med att utbildningen startar. Vid behov kan du även få hjälp med själva installationen. Dessa nedlåsningsprogram fungerar dock inte på alla operativsystem, och du ansvarar själv för att ordna så att du vid alla prov har tillgång till en dator eller läsplatta med något av följande operativsystem:

  • Windows PC
  • MacOS
  • iPadOS (endast på iPad)
  • Chromebook (förutsätter att du alltid har den senaste versionen av chromeOS installerad)

Om du har en dator med Windows S är det möjligt att installera nedlåsningsprogrammen om ändringar görs i säkerhetsinställningarna. Är du osäker på hur du ska göra kan du få hjälp när utbildningen startar.

Observera att nedlåsningsprogrammen inte fungerar i en Android-enhet eller på Windows SE. Om du huvudsakligen använder en Android-enhet eller Windows SE behöver du alltså ordna så att du har tillgång till en annan enhet enligt ovan när det är dags för prov.

All kurslitteratur, exklusive föreskrifter och myndighetsinformation, tillhandahålls eller säljs av TCC i ett paket med allt behövligt material. Betalning sker mot faktura från TCC, som skickas ut en tid efter kursstart och registrering.

Under utbildningen tillhandahålls majoriteten av allt utbildningsmaterial via en digital lärplattform dit alla studerande får inloggningsuppgifter i samband med utbildningsstarten. Föreskrifter och annan myndighetsinformation som ingår i utbildningen kommer du själv att få ladda ner från respektive myndighets hemsida. De studerande ansvarar själva för denna del av kurslitteraturen, men läraren hjälper förstås till om någon har svårt att hitta rätt dokument. Föreskrifter och myndighets-information går också att beställa i en tryckt version från respektive myndighet om någon av de studerande föredrar detta.

Under lektionstid ska datorer och läsplattor endast användas för att delta i undervisningen och läsa de dokument som ingår i den aktuella kursen. Under de delar av undervisningsdagen där de studerande arbetar under friare former tillåts även internetanvändning på webbsidor vars innehåll är relevant för den aktuella delkursen. Övrig internetanvändning och privat datoranvändning är endast tillåtet under raster.

Måste jag köpa särskilda varselkläder eller skyddsskor?

De flesta tågoperatörer/järnvägsföretag har kläder som elever, som gör praktik hos dem, får låna. För att vistas och arbeta i spårområde är det ett krav att du bär varselkläder motsvarande standarden EN 471 klass 3. Varselväst, som uppfyller dessa krav, måste du skaffa själv. Under utbildningen kommer du att vistas utomhus i alla väder, därför behöver du kläder anpassat efter väder och var i landet du genomför din praktik.

TCC rekommenderar att du har oömma och bekväma kläder, stadiga och halksäkra skor. Handskar och öronproppar är inget krav, men mycket bra att ha med sig.

Har jag möjlighet att påverka min placering under praktiken?

Nej, är det korta svaret på den frågan. TCC är beroende av de praktikplatser vi får av tågoperatörerna/järnvägsföretagen. Vi för en kontinuerlig dialog med branschen om behov och tillgång på praktikplatser. Av olika skäl kan inte en viss operatör på en viss ort alltid ta emot elever. Vi försöker i möjligaste mån att ta hänsyn till elevernas önskemål, men du måste räkna med att hela eller delar av praktiktiden kommer du att göra på annan ort än studieorten. Vi sprider ut praktikperioderna så att samtliga elever får en så bred och varierande praktik som möjligt. Det ger en bättre och mer mångsidig erfarenhet av hur det är att arbeta som lokförare. Du måste själv ordna boende på orten för praktiken, TCC har inga studentrum eller liknande. Du måste själv stå för ev merkostnader under LIA: n, som t ex resor till och från praktikorten. Du kan även söka extra studiemedel för dessa fördyrade omständigheter. 

Är det svårt att få jobb efter utbildningen?

Behovet av utbildade lokförare kommer att vara stort flera år framåt. TCC: s grundutbildning har ett gott rykte. Antalet kursplatser bestäms av Yrkeshögskolemyndigheten i samråd med branschen, därför varierar antalet kursplatser efter kommande personalbehov. I de utvärderingar som görs har 90 - 95% av de studerande i varje kurs ett arbete inom järnvägssektorn ett år efter examen.  Är du villig att prova på något annat och/eller flytta är det i regel inte några problem att få anställning efter avslutad utbildning. De allra flesta av våra elever är dessutom mycket nöjda med sitt nya yrkesval!

Vad innebär GDPR för min ansökan?

GDPR, den nya Dataskyddsförordningen, trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte den gamla Personuppgiftslagen (PUL). GDPR infördes samtidigt i hela EU och ger ett utökat skydd för dig som privatperson. Vi vill nedan kort informera Dig som sökande till våra utbildningar om hur vi hanterar Dina personuppgifter. Vi sparar endast de uppgifter som är relevanta för Din ansökningsprocess, samt de uppgifter som Transportstyrelsen kräver enligt de bestämmelser som gäller för säkerhetsklassat arbete på järnvägen. När Du ansöker till någon av våra utbildningar godkänner Du att vi får hantera Dina personuppgifter i samband med ansökan samt, om Du kommer in på utbildningen, under hela utbildningen. Vi garanterar att Dina personuppgifter inte sprids vidare till obehöriga och ej heller kommer att användas i marknadsföringssyfte. Du kan alltid begära att vi raderar Dina personuppgifter efter avslutad ansökningsprocess och avslutad utbildning via mail till info@tcc.se.

Om man har ett funktionshinder, en funktionsvariation eller en neuropsykiatrisk diagnos, vad gäller då?

Kraven på Lokförare regleras i lagen TSFS 2011:725 och i förordningen TSFS2011:61, dessa hittar du på Transportstyrelsens hemsida. Generellt gäller att du ska vara fullt frisk- såväl fysiskt som vad gäller funktionsvariationer samt neuropsykiatriska diagnoser etc. 

» Läs Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m

Om du har specifika frågor om din hälsa kan du kontakta Transportstyrelsens medicinska expertis.

Måste man ha perfekt syn-hörsel-färgsinne för att bli lokförare?

Du får ha glasögon i tjänsten, men din syn måste uppfylla vissa grundkrav även utan glasögon. 
» Läs Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m

Om du har specifika frågor om din hälsa kan du kontakta Transportstyrelsens medicinska expertis.

Vad är en Yrkespsykologisk bedömning?

https://www.tcc.se/yrkespsykologiska-bedomningar