Fakta

Ort:
Flexibel plats
Poäng:
1
Längd:
Individuell
Studietakt:
Anpassad
Studieform:
Anpassad
Ant. platser:
10
Startar:
Löpande start
Sista ansökan:
Löpande anmälan
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Katarina Martinsdotter-Frohm
katarina@tcc.se

YH-Flex

 

 

YH flex – en flexibel väg till drömyrket

YH flex är en försöksverksamhet som leder till en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen.
Genom Yh- flex kan du tillgodoräkna dig delar av utbildningen som du redan besitter kunskaper inom och endast läsa enstaka kurser för att därmed erhålla en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Erfarenheterna har du fått genom mångårig yrkeserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom yrkesområdet.

Vilka förkunskaper krävs?

För att bli antagen behöver du uppfylla de behörighetskrav som gäller för respektive Yrkeshögskoleutbildning.
I ansökan uppger du att du ansöker om Yh-flex och bifogar underlag i form av arbetsintyg och betyg som styrker dina erfarenheter. Dessa underlag skall prövas mot den beviljade utbildningsplanen.
Genom att fylla i kompetenskartläggningsblanketten och beskriva och dokumentera dina erfarenheter.
Ladda ner kartläggningsblankett för YH flex.

formular_for_kompetenskartlaggning_1

Validering

Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor, oberoende av hur de förvärvats – sammanfattningsvis en individs reella kompetens. Denna kompetens kan ha utvecklats genom ett formellt lärande (organiserad utbildning inom det offentliga utbildningsväsendet), icke formellt lärande (organiserad utbildning vid sidan om det offentliga utbildningsväsendet) eller informellt lärande (från arbetslivet eller vardagen). Värderingen av den reella kompetensen dokumenteras i form av exempelvis betyg, intyg eller certifikat alternativt praktiskt kompetensprov.

Hur fungerar valideringen?

Uppfyller du alla behörighetskraven för utbildningen och blir antagen, påbörjas en validering av din tidigare erfarenhet. Valideringen görs tillsammans med näringslivet i form av företagsrepresentanter som sitter med i utbildningens ledningsgrupp. När valideringen är klar får du besked om vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och vilka kurser du behöver läsa för att erhålla en examen. Därefter får du en individuell studieplan som innefattar de kompletterande kurserna.

Antal platser:

  • Arbetsmiljöingenjör 440 yhp (distans Skellefteå) – 10 platser 
  • Lokförare 220yhp Hallsberg - 10 platser

 

Digitalt informationsmöte om Yh-flex:

  • 6 maj kl 15.00

 Vill du delta i vårt informationsmöte - anmäl ditt intresse till Mathilda Idhult, mathilda@tcc.se

 

 

 

Ansök här!

Arbetsmiljöingenjör 440 yhp 
Lokförare 220yhp