Fakta

Ort:
Flexibel plats
Poäng:
450
Längd:
90 veckor
Studietakt:
100%
Studieform:
Anpassad
Ant. platser:
30
Startar:
2023-08-28
Sista ansökan:
2023-09-24 23:59
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Malin Karlsson
malin.karlsson@tcc.se

Järnvägsprojektör (Distans)

 

Vad blir du efter utbildningen? 

Efter din examen kan du arbeta som järnvägsprojektör med att projektera inom järnvägsteknikgrenarna signal-, el- och teleteknik, samt med att förstå sambanden mellan dessa teknikgrenar och banteknik. 
Du arbetar självständigt som projektör och har ofta ensam ansvar för alla delar i olika järnvägsrelaterade projekt. 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

De närmaste 10 åren kommer rekryteringsbehovet av järnvägsprojektörer inom området BEST (Ban, El, Signal, Tele) att vara stort.
Utbyggnad av infrastrukturen tillsammans med pensionsavgångar och införande av ny teknik i form av ERTMS (European Rail Traffic Management System) gör att företagen behöver anställa kontinuerligt.
Norrlandskusten är Sveriges främsta tillväxtområde utanför storstadsområdena. Enligt en färsk sammanställning från Västerbottens Handelskammare investerar hamnar, industriföretag och andra aktörer drygt 300 miljarder kronor i regionen under de kommande tjugo åren. Samtidigt skärper industriföretagens storsatsningar kraven på att nödvändiga infrastruktursatsningar blir verklighet.


Utbildningens genomförande och upplägg 

Järnvägsprojektör är en yrkeshögskoleutbildning på heltid som du läser på distans via vår lärplattform.
Att läsa på distans innebär att du har stor frihet att vara var du vill under din studietid, men för vissa kurser måste du ibland träffa lärare och studiekamrater. Vissa praktiska moment i en kurs, som till exempel Vistelse i spår, HLR och studiebesök, går helt enkelt inte alltid att göra på distans.
För denna utbildning innebär det att du måste kunna resa till studieorten 2 gånger per termin där varje träff är 2-3 dagar. Vid obligatoriska träffar betalar du själv eventuella resor och uppehälle.
Att studera på distans innebär frihet men kräver samtidigt disciplin. Du planerar själv för att kunna följa med i utbildningens planer, och även som distansstuderande innebär heltidsstudier att du studerar ungefär 40 timmar per vecka, dagtid.
I utbildningen kommer du ha föreläsningar/seminarier ca 6-8 timmar per vecka via Zoom och projektarbeten där du i några av kurserna, tillsammans med några studiekamrater löser verklighetsbaserade case. Uppgifterna är utformade efter verkligheten och du får använda dina kunskaper från flera av YH-utbildningens kurser. För att YH-utbildningen ska fungera bra för dig är det viktigt att du tycker om att studera i grupp och med dina studiekamrater.

Vi uppskattar att din studietid kommer att uppta 40 timmar i veckan. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. 

LIA - Kvalificerad Yrkespraktik 

I utbildningen ingår 3 LIA-perioder totalt 20 veckor där du i skarpt läge på olika arbetsplatser utvecklar dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb. 

 

KURSER


Arbetsmiljö och säkerhet, 20 Yh-poäng
BIM/CAD, 25 Yh-poäng
Banteknik, 20 Yh-poäng
Elteknik, 20 Yh-poäng
Entreprendjuridik och upphandling, 10 Yh-poäng
Examensarbete, 30 yh-poäng
Hållbar väg och järnvägsprojektering, 10 Yh-poäng
Järnvägskunskap och tillämpad matematik, 60 Yh-poäng
Järnvägsprojektering, 50 Yh-poäng
Kanalisation, 5 yh-poäng
Projektledning och kommunikation, 25 Yh-poäng
Signalteknik, 30 yh-poäng
Säkerhetsstyrning järnväg, 15 Yh-poäng
Teleteknik, 20 Yh-poäng
LIA 1, 20 yhp
LIA 2, 40 yh-poäng
LIA 3, 50 Yh-poäng


Totalt:450 Yh-poäng

Behörighet:
Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av nedanstående:

1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

2. Har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

3. Har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

4. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.

5. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

6. Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Du har läst följande gymnasiekurser och fått lägst betyget G/E/3:

Engelska 6
Matematik 2b
Naturkunskap 2
Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2

ELLER

Engelska 6
Fysik 1
Kemi 1
Matematik 2
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2