• 2021-01-22 13:30
  • Mathilda Idhult

Ansökningsprocessen

Behörighetskrav:

Fullständig gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom komvux.

En svensk eller utländsk utbildning som motsvarar ovanstående krav INKL gymnasiebetyg i Svenska 

Bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning INKL gymnasiebetyg i Svenska  

Godkända betyg i: 
- Engelska 5 (alt Eng A) 
- Matematik 1a, 1b eller 1c (alt Ma A) 
- Svenska 1 eller svenska som andra språk 1, SAS 1, (alt Sv A / SAS A) 

Grundläggande krav:
För att uppfylla det grundläggande kravet om behörighet för lokförare krävs att den sökande har slutfört
kurser vid ett nationellt program i gymnasieskolan med lägst betyget E i ämnena:

1. svenska 1 eller svenska som andraspråk 1,
2. matematik 1a, 1b eller 1c, och
3. engelska 5.

Det grundläggande kravet på utbildning kan även uppfyllas genom godkänt resultat vid annan
utbildning som är likvärdig med den som avses i första stycket.
För att uppfylla de grundläggande kraven på fysisk och psykisk lämplighet att framföra
järnvägsfordon krävs att den sökande uppfyller hälsokraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS
2011:61) om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. 

Urvalsprocessen:

Vi tillämpar urvalstester vid urvalet, dessa kommer du som sökande att ta del av efter det att du blivit bedömd som behörig.

Du kommer då att få en inbjudan till att genomföra ett webbaserat test som genomförs i hemmiljö. Det är ditt  eget ansvar att se till att spam-filter etc tillåter mail med aktiva länkar. 

Om du klarar test 1 (det s k förtestet) blir du inbjuden till fortsatta urvalet (test 2) på den studieort som du har sökt. 

Om du har klarat av det fortsatta urvalet (test 2) bokas du in för den avslutande yrkespsykologiska bedömningen.

 

Observera att den Yrkespsykologiska bedömningen samt läkarundersökningen bekostas av dig som sökande.